6.9 C
Brno
Sobota, 1 dubna, 2023
- Reklama -časopis
DomůDům a Byt5 kroků ke vkladu koupené nemovitosti do katastru

5 kroků ke vkladu koupené nemovitosti do katastru

Při koupi nového bydlení vás čeká po výběru nemovitosti, hypotéky a podpisu kupní smlouvy ještě jedna důležitá věc. Vlastníkem nemovitosti se totiž stáváte až nabytím právní moci rozhodnutí okresního úřadu o povolení vkladu do katastru nemovitostí. Jak absolvovat vklad do katastru bezbolestně?

 1. Najděte správný okresní úřad
  Po koupi nemovitosti je třeba písemně podat návrh na vklad vlastnického práva k nemovitosti na katastrální odbor příslušného okresního úřadu. Vklad do katastru se podává v místě, kde se nemovitost nachází, nikoli ve vašem původním bydlišti. Hned na začátku je třeba připomenout, že dobrá realitní kancelář vybaví celý „katastr“ za vás. Pokud jste vsadili na nesprávného realitního makléře, nebo si celý proces vyřizujete svépomocí, naše rady vám určitě pomohou. Případně vás inspirují k vyhledání dobré realitní kanceláře.
 2. Připravte návrh na vklad do katastru
  Tento dokument můžete sepsat podle vzoru, který snadno naleznete na internetu. Postupujte podle předlohy, nezapomeňte však, že musí obsahovat všechny potřebné zákonné náležitosti. Mezi požadované základní informace patří tyto údaje:

jste-li fyzická osoba, uveďte vaše osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu, případně korespondenční adresa); jste-li osoba právnická, je třeba uvést obchodní jméno, sídlo, IČO, a pokud je to nutné, i adresu na doručování
označení okresního úřadu, jehož katastrálnímu oboru je adresován
předmět právního úkonu včetně přesného pojmenování úkonu, na jehož základě má vzniknout právo k nemovitosti. Tedy, aby v návrhu bylo uvedeno, například. návrh na vklad vlastnického práva k nemovitosti na základě kupní smlouvy
přesné označení nemovitosti, které se návrh týká
uvedení příloh, které přikládáte k návrhu

 1. Přiložte kupní smlouvu
  Při podání návrhu je nezbytné zaplatit správný poplatek 66 €. Pokud před podáním návrhu vyplníte na stránce www.katasterportal.sk dokument Oznámení o zamýšleném návrhu na vklad, vytisknete si jej, as vaším podpisem přiložíte k návrhu, zaplatíte na katastru jen 51 €. První nutnou přílohou je kupní smlouva s notářsky ověřenými podpisy prodávajícího majitele, a to ve dvou vyhotoveních. Vaše podpisy na smlouvě ověřeny být nemusí.
 2. Vyžádejte si prohlášení správce nemovitosti
  Přílohou číslo dvě je prohlášení správce nemovitosti. To ovšem jen v případě, že kupujete byt. Původní majitel musí mít vyrovnané všechny závazky vůči správci bytového domu či bytovému družstvu. Je-li vše v pořádku, správce je povinen vyhotovit vlastníkovi prohlášení, že nemá žádné nedoplatky. Toto prohlášení na podatelně předáte spolu s ostatními dokumenty.
 3. Proveďte opravy včas
  Po podání váš návrh příslušný katastr přezkoumá. Pokud je vše v pořádku, váš návrh schválí. Rozhodnutí by mělo být vydáno do 30 dnů od obdržení návrhu. V případě, že jste na něco zapomněli nebo popletli, katastr řízení přeruší a vyzve vás, abyste ve stanovené lhůtě chyby odstranili. Často se například stává, že lidé špatně zapíší nemovitost nebo neuvedou správný rejstřík katastru. Při přerušení řízení však pozor na dodržení lhůty. Pokud opravu nestihnete včas, úřad řízení zastaví a můžete začít znovu.
zeny

Mohlo by Vás zajímat

PR článek